เกี่ยวกับเกล็ด

มีบางสิ่งบางอย่างส่องประกายในน้ำ...

เมื่อท่านใส่น้ำร้อนลงใน "กระติกสุญญากาศแบบฝาปั๊ม" หรือ "กระติกสุญญากาศ" แล้วเทลงสู่แก้วเพื่อดื่มในภายหลัง ท่านอาจพบบางอย่างส่องประกายราวกับผงเงินหรือผงแก้วในนั้น
บางครั้งก็มีลักษณะเป็นสีทองระยิบระยับ
สิ่งนั้นเรียกว่า "เกล็ด" แร่ในน้ำรวมตัวกันและสร้างแผ่นฟิล์มบาง ๆ บนผิวด้านในของกระติก แล้วหลุดออกและลอยอยู่ในน้ำ เกล็ดเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในความเป็นจริง มันเป็นผลมาจากแคลเซียม อลูมิเนียม เหล็ก ฯลฯ ที่ถูกดูดซึมโดยไฮดรัสแมกนีเซียมซิลิเกต (เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ำกับกรดซิลิซิค) และก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ บนผิวของแก้ว ซึ่งภายหลังจะแตกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ

เกล็ดไม่เป็นอันตราย

เกล็ดประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น กรดซิลิซิค แมกนีเซียม และแคลเซียมที่ละลายอยู่ในน้ำดื่มอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องกังวลหากดื่มเข้าไป

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเกล็ด

เมื่อเกล็ดก่อตัวขึ้น คราบส่วนที่เหลือมักจะติดกับผิวด้านในของกระติกและกำจัดออกได้ยากในหลาย ๆ กรณี และจะปรากฏเป็นเกล็ดทีละเล็กทีละน้อยในการใช้แต่ละครั้ง
หากเกิดขึ้น ให้ละลายกรดซิตริก 10% ในน้ำอุ่น แล้วใส่ลงในกระติก ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างออกโดยใช้แปรงนุ่ม ๆ ขัดภายในกระติก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มี "ตะกรันน้ำ" ให้ล้างปากหรือพวยขวดให้ทั่วถึง

สาเหตุหลักของการเกิดเกล็ดอยู่ที่คุณภาพน้ำ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกล็ดจะก่อตัวขึ้นได้จะต้องมีแมกนีเซียมและกรดซิลิซิค แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเป็นด่างของน้ำที่ทำให้ส่วนประกอบเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกัน
โดยทั่วไป น้ำจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นกรดที่มีค่า pH ระหว่าง 5 ถึง 7 อย่างไรก็ตาม เมื่อน้ำถูกต้ม ค่า pH จะเพิ่มขึ้น (กลายเป็นด่าง) และอาจจะเกินค่า pH 9 ด้วย
นอกจากนี้ แมกนีเซียมมักถูกพบในน้ำประปา แต่ไม่ใช่ส่วนประกอบของแก้วที่ใช้ใน "กระติกสุญญากาศแบบฝาปั๊ม" หรือ "กระติกสุญญากาศ" 
ดังนั้น สาเหตุหลักของการเกิดเกล็ดคือคุณภาพของน้ำ และขึ้นอยู่กับระดับของความเป็นด่างของน้ำหลังต้ม เช่นเดียวกับระดับของแมกนีเซียม แมกนีเซียมอาจรวมตัวกับส่วนประกอบกรดซิลิซิค (หิน ทราย คริสตัล ฯลฯ) ของแก้วใน "กระติกสุญญากาศแบบฝาปั๊ม" หรือ "กระติกสุญญากาศ"  หรือกับกรดซิลิซิคที่อยู่ในน้ำ แล้วเกิดเป็นเกล็ดขึ้นมา