Tiger Corporation กำลังมุ่งสู่การครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัทในปี 2023

ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา เราได้พิถีพิถันกับการจำกัดความร้อนในมิติสูง โดยใช้เทคโนโลยีฉนวนสุญญากาศและเทคโนโลยีควบคุมความร้อน

อีก 100 ปีข้างหน้า เราจะยังคงใช้เทคโนโลยีนี้ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ “กระจายความสุขที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ของเราไปทั่วโลก“ นั้นเป็นจริงขึ้นมา

Do Hot! Do Cool! อบอุ่นตลอด 100 ปี มีเสน่ห์ตลอด 100 ปี