เทคโนโลยีของ Tiger Corporation ได้ขึ้นไปสู่อวกาศอีกครั้ง

ยานอวกาศ SpaceX 'CRS-22 Dragon' ซึ่งมี 'ภาชนะบรรจุสำหรับขนส่งที่เก็บรักษาอุณหภูมิ / แบบโครงสร้างผนังฉนวนสุญญากาศ 2 ชั้น' ที่ TIGER ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ถูกยิงขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2021

https://tiger-corporation-us.com/space/