เครื่องตวงข้าวสาร

RFC

- เครื่องตวงข้าวสารที่จุได้ปริมาณมาก

ความจุ เลขที่รุ่น
18.0kg RFC-1800
23.0kg RFC-2300
33.0kg RFC-3300

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน