กรดซิตริก

PKS

- กรดซิตริกสำหรับทำความสะอาดตัวหม้อต้ม (ภาชนะด้านใน)

ความจุ เลขที่รุ่น

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน