กระติกอาหาร

MCJ-K

- ต้านเชื้อแบคทีเรีย
- ซูเปอร์คลีน
- ฝากระติกกว้าง ใส่อาหารได้ง่าย
- ด้านในก้นกระติกทรงโค้งมน ตักอาหารได้ง่าย

Capacity Model No.
0.5 L
MCJ-K050
0.75L
MCJ-K075

ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียได้กว่า 99% ด้วยกรรมวิธีต้านเชื้อแบคทีเรีย (ฝาและฝาใน)

ผลร้ายจากแบคทีเรียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียดังกล่าวเพิ่มจำนวนขึ้นมากจนถึงจำนวนหนึ่ง กรรมวิธีต้านเชื้อแบคทีเรียนี้จะช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวน ทำให้สามารถรักษาผิวผลิตภัณฑ์ให้ถูกสุขอนามัยได้ ส่วนของฝาและฝาในที่ผ่านกรรมวิธีต้านแบคทีเรียแล้วจะสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียได้กว่า 99% เมื่อเทียบกับแบบที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีดังกล่าว จึงสามารถใช้ได้อย่างถูกสุขอนามัยตลอดเวลา

กรรมวิธีต้านแบคทีเรีย

รุ่น MCJ-K ใช้กรรมวิธีต้านแบคทีเรียด้วยเงิน (Ag)
- วิธีทดสอบ: ตรวจสอบตาม JIS Z 2801 (ISO 22196) แล้วว่ามีการผ่านกรรมวิธีต้านแบคทีเรีย
- ผู้ทดสอบ: ศูนย์เทคโนโลยีการประเมิน บริษัท ไดวะ เคมิคัล อินดัสทรีส์ จำกัด
- ส่วนที่ได้รับการรับรอง: ฝา, ฝาใน
- กรรมวิธี:
ฝา, ฝาใน | ผสมในพลาสติก
- สารต้านแบคทีเรียที่ใช้: สารต้านแบคทีเรียกลุ่มเงิน
- ผลการทดสอบ: ค่าความสามารถในการต้านแบคทีเรีย 2.0 ขึ้นไป

การต้านแบคทีเรีย หมายถึง “การป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเพิ่มจำนวน”

                               ภาพผลการทดสอบการต้านแบคทีเรียตาม JIS Z 2801 (ISO 22196)
                           *ผลการทดสอบของเรซินฝาในของรุ่น MCT-K ของเราที่ใช้กรรมวิธีต้าน
                                                         แบคทีเรียเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นี้ 

ฝาที่ผ่านกรรมวิธีต้านแบคทีเรียซึ่งได้รับการรับรองจาก 
The Society of International sustaining growth for Antimicrobial Articles (SIAA)

- ส่วนที่ได้รับการรับรอง: ฝา, ฝาใน
- เลขทะเบียน SIAA: JP0122676X0001G
จะมีแสดงเครื่องหมาย SIAA บนผลิตภัณฑ์ที่จัดการคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลตามแนวปฏิบัติของ SIAA ซึ่งเป็นไปตามผลการประเมินด้วยวิธีของ ISO 22196
ซึ่งเครื่องหมาย SIAA เป็นสัญลักษณ์การต้านแบคทีเรียที่กำหนดขึ้นโดย SIAA
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ความสามารถในการต้านแบคทีเรีย(*1), (2) ความปลอดภัย(*2) และ (3) การแสดงข้อมูลอย่างเหมาะสม(*3) จะสามารถแสดงเครื่องหมาย SIAA ได้

(*1) ต้องมีการยืนยันว่า มีอัตราการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียไม่ถึง 1% เมื่อเทียบกับผิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีต้านแบคทีเรีย แม้จะเป็นหลังการทดสอบความทนทาน ทั้งนี้ การพิจารณาความสามารถในการต้านแบคทีเรียจะเป็นไปตามผลการทดสอบที่ดำเนินการตามเกณฑ์ของมาตรฐานสากล ISO 22196
(*2) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ SIAA กำหนดขึ้นเอง
(*3) ต้องมีการแสดงประเภทของสารต้านแบคทีเรียและส่วนที่ผ่านกรรมวิธีอย่างชัดเจน

กระบวนการเคลือบภายในแบบซูเปอร์คลีน

กระบวนการเคลือบผิวเรียบทำให้คราบและกลิ่นติดยาก ง่ายต่อการทำความสะอาด

ปากกระติกกว้าง ก้นด้านในทรงโค้งมน ตักอาหารง่าย

ปากกระติกกว้าง 7.8 ซม. ใส่อาหารได้ง่าย ความพิเศษพิถีพิถันในการออกแบบ ด้วยรูปทรงก้นด้านในทรงโค้งมน ทำให้ตักอาหารได้ง่าย แม้ว่าจะเหลืออยู่ก้นถ้วยก็ตาม

เพลิดเพลินพร้อมพกพาอาหารได้อย่างมีสไตล์

นอกจากความสะดวกในการรับประทานแล้ว ยังสามารถเก็บรักษาความอร่อยเอาไว้ได้นานหลายชั่วโมง ด้วยความสามารถในการเก็บอุณหภูมิ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น นอกจากนั้นกระติกอาหารยังมีความจุปริมาณมาก ทำให้สามารถใส่อาหารได้มาก และยังออกแบบมาให้ล้างทำความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งเต็มไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ มากมาย ให้คุณพกพามื้ออร่อยไปได้ทุกที่และเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารได้อย่างมีสไตล์

ฝาเกลียวที่ปิดได้แน่นสนิท น้ำรั่วหกยาก

ดูแลง่าย “ล้างทั้งชิ้นได้เลย” *

*โปรดอย่าล้างแบบแช่ทิ้งไว้หรือใส่เครื่องล้างและอบถ้วยทั้งใบ