เหยือกชนิดมีหูจับ

PRU-A

- ผนังแก้วที่มีฉนวนสุญญากาศ
- หยิบจับได้สะดวก
- มีสต็อปเปอร์ที่เปิด/ปิดได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

ความจุ เลขที่รุ่น
1.00L PRU-A100
1.30L PRU-A130
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน