นโยบายโซเชียลมีเดีย

Tiger Corporation ("บริษัท") จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดการ
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของเรา *
 • สำหรับข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจากแบบสอบถาม *
 • เพื่อให้ข้อมูลในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น *
 • สำหรับติดต่อพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ *
 • สำหรับการจัดการพนักงานและการคัดกรองในการว่าจ้าง *
 • เพื่อให้บริการซ่อมแซม *

*เครื่องหมาย * หมายถึงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การเปิดเผย การแก้ไข การระงับใช้ ฯลฯ

2. สิ่งที่เกี่ยวกับการใช้งานร่วม
(1) เราใช้ข้อมูลของผู้สั่งซื้อสำหรับการขายทางออนไลน์ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของเรา "Tiger Life Service" ร่วมกับ Tiger Life Service

 • [รายการข้อมูล] ชื่อ, ข้อมูลติดต่อ, ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ, จำนวน
 • [วัตถุประสงค์การใช้งาน] สำหรับบริการหลังการขาย
 • [ความรับผิดชอบ] Tiger Life Service

(2) เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมของผู้ขอเมื่อให้บริการซ่อมแซมร่วมกับ Tiger Technical Service บริษัทในเครือของเรา

 • [รายการข้อมูล] ชื่อ, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ซ่อม
 • [วัตถุประสงค์การใช้งาน] สำหรับบริการซ่อม
 • [ความรับผิดชอบ] Tiger Corporation

สำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล:
เราจะให้คำแนะนำเรื่องค่าใช้จ่าย
 เวลา:
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของบริษัท)
หากคุณไม่สามารถใช้ Navi-Dial โปรดคลิกที่นี่:

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นและได้รับการจัดการตามกฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฏหมายญี่ปุ่น และจะถือว่าคุณตกลงตามนโยบายฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงประเทศที่คุณกำลังดูเว็บไซต์นี้หรือวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์

Tiger Corporation ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียที่เป็นทางการของบริษัท

 • เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเมื่อใช้โซเชียลมีเดีย
 • เราเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว รวมถึงสิทธิ์ในภาพบุคคล และจะไม่ละเมิดสิทธิ์เหล่านั้น
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเราหรือบริษัทของเรา
 • เราจะมีความรับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราจัดการและจะดูแลไม่ให้สร้างความเข้าใจผิด
 • เราจะเผยแพร่ข้อมูลโดยตระหนักว่าโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลกและข้อมูลที่เผยแพร่ในทางสาธารณะจะไม่สามารถถูกลบได้โดยสมบูรณ์

<ประกาศสำหรับลูกค้า พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและผู้ใช้>
ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียโดยพนักงานของเราไม่ได้แสดงถึงความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัท การประกาศอย่างเป็นทางการทั้งหมดจากบริษัทจะทำผ่านเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้น โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นและได้รับการจัดการตามกฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฏหมายญี่ปุ่น และจะถือว่าคุณตกลงตามนโยบายฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงประเทศที่คุณกำลังดูเว็บไซต์นี้หรือวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์


ออก: 1 ธันวาคม 2012

Tiger Corporation