ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้เว็บไซต์ของ Tiger Corporation

Tiger Corporation (บริษัท) ได้จัดทำ "ข้อกำหนดในการใช้งาน" ของเว็บไซต์ขึ้นมา ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

1. เราอาจทำการเปลี่ยนแปลง "ข้อกำหนดในการให้บริการ" โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว โปรดเข้าใจว่า "ข้อกำหนดในการให้บริการ" หลังการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ

2. เราจะไม่รับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้
 (1) ความถูกต้อง ความปลอดภัย หรือประโยชน์ของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์
 (2) ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอของข้อมูล
 (3) ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้
 (4) การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการระงับหรือความไม่ต่อเนื่องของบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นตามมา

3. เมื่อใช้เว็บไซต์ของบริษัทในเครือที่ลิงก์ไปยัง/จากเว็บไซต์ของเรา โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้ดังกล่าว

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูล ข้อความ รูปวาด ดีไซน์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายโลโก้ ฯลฯ ทั้งหมดที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ของเราเป็นของบริษัท ผู้สร้างงานเดิม หรือผู้มีกรรมสิทธิ์รายอื่น ยกเว้นกรณีการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามมิให้กระทำการ เช่น เผยแพร่ คัดลอก ถ่ายโอน หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์รายอื่น

ลิงก์

ภายใต้ข้อตกลงข้อต่อไปนี้ คุณจะสามารถลิงก์เว็บไซต์ของเราโดยไม่มีข้อกำหนดให้ผ่านขั้นตอนพิเศษ โดยไม่คำนึงว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรหรือไม่หากำไร บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต
 (1) เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือการให้การชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการลิงก์ไปยังไซต์
 (2) เราไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลิงก์และเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว
 (3) โปรดกำหนดจุดหมายปลายทางของลิงก์ที่นำทางไปยังเพจหน้าแรกสุดของบริษัท (การจัดวางองค์ประกอบ เนื้อหา ฯลฯ ของเว็บไซต์อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกระงับได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 (4) โปรดใช้ปุ่มลิงก์ที่มีชื่อบริษัทของเราแสดงอยู่เป็นข้อความ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายโลโก้ของบริษัท เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายโลโก้ที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
 (5) ลิงก์ต่อไปนี้จะถูกห้ามอย่างเคร่งครัด

 • ลิงก์ที่ใช้เฟรม ลิงก์ที่นำไปยังหน้าที่เจาะจงโดยตรงหรือลิงก์ที่ยากจะทราบว่าเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • ลิงก์จากไซต์ที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรม หรือจากไซต์ที่ให้ร้ายเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ ฯลฯ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทของเรา
 • ลิงก์ที่ทำให้สำคัญผิด บ่งชี้ว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์หรือสนับสนุนไซต์

ความเห็นจากลูกค้า

โปรดแสดงความเห็นและคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัทได้ที่ "คำถามเกี่ยวกับบริษัทของเรา (Inquiries about our company)" อย่างไรก็ตาม บริษัทจะปฏิเสธการเสนอ เช่น การให้ข้อมูลต่อไปนี้ ยกเว้นในกรณีที่เราร้องขอ

 • ความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของลูกค้าและบุคคลภายนอก
 • ชื่อผลิตภัณฑ์และแนวคิด การออกแบบหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผน
 • ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและข้อมูลทางธุรกิจ

หากส่งการเสนอดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงิน การประเมิน หรือการนำมาใช้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะสละสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอ ฯลฯ 
 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่โครงการหรือแผนงาน ฯลฯ ของบริษัทมีความคล้ายคลึงกับ "การเสนอ"
ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือโพสต์คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้า ฯลฯ จาก Tiger Corporation โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะใช้วิธีสื่อสารใดก็ตาม

นโยบายเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรา (Tiger Corporation) จัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนไซต์นี้ดังต่อไปนี้ตาม "นโยบายเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล"

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการใช้งานล่วงหน้าและขอรับความยินยอมจากคุณก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้ใช้ความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและเราทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ความสูญเสีย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้มาตรการป้องกัน เช่น การใช้ SSL ที่หน้าจอป้อนข้อมูล แล้วเราจะดำเนินการแก้ไขในทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าของเราเท่านั้น 
 นอกจากนี้ เราอาจทำให้ข้อมูลที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นข้อมูลนิรนามเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ และใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการของบริษัท รวมถึงสำหรับการปรับปรุงบริการที่นำเสนอโดยบริษัทและบริษัทในเครือของเรา

การให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
 1. เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม 
 2. เมื่อมอบความรับผิดชอบให้ผู้รับจ้างภายนอกซึ่งเราได้ทำสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลไว้ล่วงหน้า 
 3. เมื่อเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ได้รับการประมวลผลลงบนแบบฟอร์มซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ 
 4. เมื่อเราถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เมื่อเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยความยินยอมของคุณ พวกเขาจะมีหน้าที่จัดการข้อมูลให้เหมาะสมและปลอดภัยในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

การดัดแปลงและการเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณต้องการสอบถาม เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราแล้วเราจะตอบกลับคุณอย่างรวดเร็วภายในขอบเขตและระยะเวลาตามสมควร โปรดทราบว่าเราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณ
ตามขอบเขตที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษและการขายทางเมลของบริษัท ฯลฯ ให้คุณทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราแล้วยกเลิกการสมัครรับจากรายชื่อในการส่งจดหมายของเรา

คำขอเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณ
เราขอให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้น

ความต้องการของระบบ
เราแนะนำให้ใช้ความต้องการของระบบต่อไปนี้เพื่อเข้าดูเว็บไซต์

* ระบบปฏิบัติการ
ขอแนะนำให้ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อเข้าดูเว็บไซต์ 

 • Windows 7 
 • Windows 8 
 • Windows 10 
 • Mac OS X (Sierra) หรือใหม่กว่า

* เว็บเบราว์เซอร์
เราขอแนะนำให้คุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เพื่อเข้าดูเว็บไซต์ 
เราไม่สามารถรับประกันการปฏิบัติการและการแสดงผลของเว็บไซต์ตามปกติหากคุณกำลังใช้ระบบที่มีข้อมูลจำเพาะนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ด้านล่าง 
หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดตเบราว์เซอร์ของคุณไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของเบราว์เซอร์คุณ 

 • Microsoft Internet Explorer 11 หรือใหม่กว่า (เวอร์ชั่น Windows) 
 • Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด 
 • Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด 
 • Safari เวอร์ชั่นล่าสุด (Mac OS เวอร์ชั่น X)

* สมาร์ทโฟน 
ขณะนี้ เว็บไซต์ได้รับการยืนยันว่าทำงานบนเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนต่อไปนี้ 

 • Android: Android 5.02 หรือใหม่กว่า, เบราว์เซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น 
 • iOS: iOS10 หรือใหม่กว่า, เบราว์เซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น (Safari)

* SSL
เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลภายนอกที่เป็นอันตราย หน้าบนเว็บไซต์นี้ที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้การสื่อสารแบบ SSL (Secure Socket Layer) 
 หากเบราว์เซอร์ของคุณตั้งค่าไว้ที่ไม่ใช้ SSL หน้าอาจจะไม่แสดงอย่างเหมาะสม

* ปลั๊กอิน PDF
คุณต้องใช้ปลั๊กอิน Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดในบางหน้า เช่น คู่มือผู้ใช้ 
โปรดดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน Adobe Reader จากไซต์สำหรับดาวน์โหลด

* JavaScript
โปรดเปิดใช้ JavaScript ในการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณก่อนดูเว็บไซต์ 
หาก JavaScript ถูกปิดใช้งานในการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บไซต์อาจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องหรืออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม 
โปรดเปิดใช้ฟังก์ชั่น JavaScript บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณก่อนใช้งาน

* การใช้คุกกี้
บริษัทของเราใช้คุกกี้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานเนื้อหาของบริการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสะดวกยิ่งขึ้น 
โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ เว็บไซต์อาจไม่สามารถแสดงได้อย่างเหมาะสม

* คุกกี้ 
คุกกี้เป็นกลไกที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เขียนและจัดเก็บข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณชั่วคราวผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียกดูหน้าหลัก)
คุณอาจสามารถตั้งเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้พร้อมเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้และเก็บตัวเลือกสำหรับยอมรับหรือบล็อกคุกกี้

* Adobe, Adobe Reader, Flash Player เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นและได้รับการจัดการตามกฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฏหมายญี่ปุ่น และจะถือว่าคุณตกลงตามนโยบายฉบับนี้โดยไม่คำนึงถึงประเทศที่คุณกำลังดูเว็บไซต์นี้หรือวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์